Onze werkwijze

Bij alle projecten die Hello risk uitvoert wordt gebruik gemaakt van de PDCA-cyclus. Op deze manier zijn de projecten naadloos te integreren in bestaande NEN-ISO normeringen of andere certificeringsregelingen. Andere voordelen van onze werkwijze:

 • Online uit te voeren, dit bespaart 60-70% van uw tijd
 • Anonieme input van uw werknemers
 • Iedereen voelt zich vrij om input te leveren

Minder tijd besteden aan het implementeren van risk management, een beter rendement van uw risk management en betrokken werknemers, ook als u veranderingen wilt doorvoeren. Dat wilt u toch ook?

PDCA cyclus
 • Doel bepalen
 • Inventariseren van bedreigingen
 • Analyseren van bedreigingen
 • Prioriteren gevonden risico’s
 • Activeren maatregelen
 • Implementeren maatregelen
 • Beoordelen effect en effectiviteit maatregelen
 • Aanpassen maatregelen en inventariseren of er nieuwe bedreigingen zijn

Act

 • Maatregelen updaten indien uit vorige stap blijkt dat dit nodig is
 • Nieuwe maatregelen toevoegen indien bestaande maatregelen niet toereikend zijn
 • Nieuwe sessie starten om de risico’s van een volgende doelstelling of project op dezelfde innovatieve manier te beheersen

Plan

 • Wij bepalen samen met u welk doel u sneller, beter, veiliger of winstgevender wilt behalen
 • Samenstellen multidisciplinair team
 • Wat wordt de risicovraag
 • Inregelen software op basis van doel en risicovraag
 • Teamleden inventariseren de risico’s
 • Teamleden analyseren de risico’s

Check

 • Risico’s kunnen door de tijd heen gevolgd worden
 • Periodieke beoordeling of maatregelen nog effectief zijn
 • Management rapportage vanuit de tool met 1 druk op de knop

Do

 • Bespreken analyse met directie en MT
 • Bepalen welke risico’s worden vermeden, verminderd, overgedragen of geaccepteerd
 • Aanbrengen prioritering in risico’s
 • Toewijzen van risico’s aan afdelingen of personen
 • Selecteren van maatregelen om risico’s te beheersen
 • Communicatie naar team m.b.t. prioritering en uitvoering