Een crisisplan dat wel actueel is!

Crisisplan

Hello risk heeft de afgelopen jaren veel tijd en moeite gestoken in het aanbieden van diensten die waardevol zijn voor haar opdrachtgevers. Opdrachtgevers geven aan dat zij een crisisplan willen dat wel actueel is. Er blijkt dus behoefte te zijn aan iets anders dan een ouderwets papieren crisisplan.

Hoe bouw je een crisisplan op dat wel actueel is?

Veel bedrijven denken op dit moment na over hoe zij in een crisis zullen acteren. Uitgangspunt is vaak, zo snel mogelijk weer terug naar “business as usual”. Bouw je een crisisplan dat wel wordt gebruikt en actueel blijft, dan kom je sneller en beter uit een crisis. Met de gestructureerde aanpak van Hello risk weet je zeker dat je je crisisplan op de juiste manier opbouwt.

Stap 1 – Analyse van uw bedrijfsprocessen

Wij analyseren, samen met een team uit uw bedrijf, de bedrijfsprocessen die binnen uw onderneming plaatsvinden. Daarna inventariseren wij welke bestaande plannen er al zijn en of er al een vorm van crisismanagement aanwezig is. Het bepalen van welke bedrijfsprocessen het belangrijkste zijn voor uw bedrijfscontinuïteit is de volgende stap. In het verlengde hiervan onderzoeken wij welke bedreigingen de meeste impact hebben op die bedrijfscontinuïteit. U ontvangt onze inventarisatie en analyse, dit vormt de basis van ons advies over hoe uw crisisorganisatie het best opgezet kan worden.

Stap 2 – Inrichten van uw crisisorganisatie

In deze 2e stap helpen wij u bij het inrichten van uw crisisorganisatie. Wij stellen één of meerdere crisismanagementteams samen. Wij leggen vast via welke communicatielijnen er bij een crisis informatie wordt uitgewisseld. Het trainingsprogramma wordt gebaseerd op de inventarisatie uit de eerste stap.

Stap 3 – trainen van vaardigheden

In deze 3e stap leggen wij de nadruk op het oefenen van crisissituaties. Wij brengen in kaart hoe uw crisismanagementteam onder druk presteert. Hiervoor gebruiken wij o.a. tabletop oefeningen of een volledige crisissimulatie. Met onze aanpak weet u ook direct of uw communicatielijnen en protocollen toereikend zijn om een crisis te beheersen.

Stap 4 – Leren en aanpassen

Deze laatste stap zorgt ervoor dat uw crisisplan altijd actueel blijft. Hierdoor ben je er zeker van dat tijdens een crisis je zo snel mogelijk weer over kunt gaan naar “business as usual”. Wij gebruiken de ervaringen uit de 3e stap om het crisisplan aan te passen. Soms zijn er meer of andere trainingen nodig zijn. Is dit laatste het geval dan start je eigenlijk weer met stap 2 en werk je van daaruit de cirkel weer af. Het resultaat, een crisisplan dat werkt, actueel is en blijft en een weerbare onderneming. Kortom een crisisplan dat werkt.