Plan Do Check Act

Alle diensten die door hello risk worden aangeboden zijn gebaseerd op een PDCA-cyclus. Hierdoor is onze dienstverlening vrijwel naadloos te integreren met al bestaande managementsystemen. Daarnaast zijn wij een groot fan van digitaal werken en hebben wij een hekel aan het schrijven van dikke rapporten.

Wat mag u van ons verwachten?

Als u hello risk opdracht geeft u te helpen uw probleem op te lossen hanteren wij naast de PDCA-cyclus een vaste werkwijze. Dit zorgt voor structuur in onze werkwijze en hierdoor krijgt u een duidelijk inzicht in wat wij leveren.

Stap 1

In de eerste stap inventariseren en analyseren wij de onderwerpen waarvoor u ons opdracht heeft gegeven. Dit levert u een overzicht op met wat ontbreekt en aan welke (wettelijke) eisen u moet voldoen.

Stap 2

De tweede stap bestaat uit het opstellen van een interne missie en de hierbij behorende interne gedragsregels. Daarnaast maken wij een planning voor de uitrol van de benodigde taken

Stap 3

De derde stap bestaat uit het uitvoeren of toewijzen van de diverse taken om uw probleem op te lossen. Tijdens deze fase wordt o.a. gezorgd voor aantoonbaar bewijs dat u aan uw verplichtingen voldoet

Stap 4

De vierde stap bestaat uit het controleren van de uitgevoerde acties. Het reviewen van aangeleverde documenten of andere zaken en het opstellen van een advies om repeterende taken periodiek weer op te pakken. Daarnaast controleren wij ook of bepaalde maatregelen effectief zijn of eventueel aangepast moeten worden.

Meer weten over onze PDCA-cyclus? klik hier.